Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-24/21

W dniu 9 grudnia 2021 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-24/21.

Termin na złożenie dokumentów: 23 grudnia 2021 r. (czwartek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 9 grudnia 2021 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-24/21 w dniu 5 stycznia 2022 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj., selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru, zawierające jego szczegółowy harmonogram, załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 12 stycznia 2022 r. (środa) - początek godz. 9.00 (szczegółowy harmonogram w zawiadomieniu z dnia 5 stycznia 2022 r.).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-24/21  - w dniu 12 stycznia 2022 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor w dniu 12 stycznia 2022 r.  przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).