Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. nr 191, poz. 1957) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem. Nieodpłatne przekazania lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Pisemny wniosek powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 i 5 cytowanego we wstępie Rozporządzenia. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 26 marca 2009 roku w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok, pokój 68.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W związku z obchodami "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" udostępniamy Państwu do pobrania harmonogram dyżurów przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

Uprzejmie informuję , iż Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 26 - 30 stycznia 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich.

Czytaj więcej...

Przeprowadzka V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż w związku z planowaną od 12.01.2009 r. do 16.01.2009 r. przeprowadzką V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do siedziby Sądu Okręgowego, interesanci tego Wydziału przyjmowani będą od dnia 19.01.2009r. w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Sądu Okręgowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (tel. 085 7459 363).

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.