Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Zmiana godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Od dnia 02.11.2009 r. wprowadza się zmianę godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Egzamin referendarski

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2 października 2009 r. DNAP-I-1413-9/09/W uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się w dniach 17 listopada 2009 r. (egzamin pisemny) oraz 14 - 19 grudnia 2009 r. (egzamin ustny).

Załączniki:

Dzierżawa bufetu znajdującego się w budynku Sądu

Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dzierżawę bufetu znajdującego się w budynku tut. Sądu przy ul. M. C. Skłodowskiej 1 wraz z zapleczem technicznym o łącznej powierzchni 85,2m2.

Centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję, że Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 26 czerwca 2009 r. OSW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich (część II).

Czytaj więcej...