Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Sokółce

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko  Antoniemu B. Prokurator zarzucił mu, że w dniu 28 sierpnia 2009 roku w Sokółce zadał swojej byłej konkubinie kilkanaście ciosów nożem skutkujących jej zgonem. Oskarżony  jest tymczasowo aresztowany. Termin rozprawy głównej został wyznaczony na dzień 4 marca 2010 roku, godz. 9.00 s. II. Sprawa została zarejestrowana pod numerem III K 211/09.

Odroczenie publikacji orzeczenia w sprawie białostockich policjantów

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2009 roku.

Sąd Rejonowy skazał białostockich funkcjonariuszy policji - Jacka Michała R. na karę 2 lat pozbawienia wolności, uznając że przekroczył swoje uprawnienia i nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny oraz  Dariusza P. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i narażenie cudzoziemca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Wymierzone kary zostały zawieszone odpowiednio na 4 i 3 lata.

Czytaj więcej...

Kolejny termin rozprawy w sprawie niekorzystnego rozporządzania majątkiem firmy Agro-Planta

W dniu 2 marca 2010 roku odbył się kolejny termin rozprawy w sprawie przeciwko Mirosławowi C.  i innym. Prokurator zarzuca mu między innymi działanie na szkodę Farm Agro Planta spółki s.a. Na rozprawie miał zostać przesłuchany biegły z zakresu księgowości, który sporządził opinie na zlecenie prokuratora. Okazało się jednakże, że osoba ta nie mogła wydawać opinii jako biegły sądowy. W tej sytuacji został powołany w tej sprawie inny biegły, który sporządzi całkowicie nową opinię.

Zmiana godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Od dnia 02.11.2009 r. wprowadza się zmianę godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.