Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Sprawa zabójstwa w Sokółce

W dniu 4 marca 2010 r.  nie odbyła się rozprawa w sprawie zabójstwa w Sokółce. Oskarżony nie został doprowadzony do sądu. Z uwagi na stan zdrowia został przewieziony przed rozprawą do szpitala, gdzie nadal przebywa.

Nowy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2010 roku godz. 9.00 s. II.

Akt oskarżenia w sprawie „Grosika”

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierującym agencją finansową „Grosik”. Prokurator zarzucił im przywłaszczenie mienia znacznej wartości w związku z prowadzeniem przez nich agencji finansowej polegającej na pośrednictwie finansowym. Według prokuratora oskarżeni przyjmowali za pomocą punktów kasowych w miastach na terenie całej kraju zlecenia przelewów pieniędzy, których nie realizowali. W sumie zostało pokrzywdzonych co najmniej 8336 osób. Efektem działalności oskarżonych była niewypłacalność zarządzanej przez nich spółki.

W stosunku do oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej.

 Termin rozprawy głównej został wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2010 roku, godz. 9.30 s. II. Sprawa została zarejestrowana pod numerem III K 212/09.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Sokółce

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko  Antoniemu B. Prokurator zarzucił mu, że w dniu 28 sierpnia 2009 roku w Sokółce zadał swojej byłej konkubinie kilkanaście ciosów nożem skutkujących jej zgonem. Oskarżony  jest tymczasowo aresztowany. Termin rozprawy głównej został wyznaczony na dzień 4 marca 2010 roku, godz. 9.00 s. II. Sprawa została zarejestrowana pod numerem III K 211/09.

Odroczenie publikacji orzeczenia w sprawie białostockich policjantów

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2009 roku.

Sąd Rejonowy skazał białostockich funkcjonariuszy policji - Jacka Michała R. na karę 2 lat pozbawienia wolności, uznając że przekroczył swoje uprawnienia i nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny oraz  Dariusza P. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i narażenie cudzoziemca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Wymierzone kary zostały zawieszone odpowiednio na 4 i 3 lata.

Czytaj więcej...