Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Apelacje w sprawie napaści na tle rasistowskim

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje oskarżonego Łukasza S. i obrońcy oskarżonego Rafała S. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2009 roku.

Sąd Rejonowy skazał Łukasza S. i Rafała S. odpowiednio na kary 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności, które zostały zawieszone na 5 lat.

Sprawa dotyczy zdarzenia z dnia 10 marca 2009 roku, kiedy to oskarżeni w jednej z galerii handlowych w Białymstoku wyzywali czarnoskórą kobietę obelżywymi słowami. Ponadto Rafał S uderzył kobietę ręką w twarz.

Oskarżony Łukasz S. w swojej apelacji wnosi o ponowne rozpoznanie sprawy ze względu na błędnie poczynione ustalenia przez Sąd Rejonowy. Obrońca oskarżonego Rafała S. wnosi natomiast o uniewinnienie oskarżonego.

Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na 11 marca 2010 roku  godz. 9.25 s.I

Wyrok w sprawie białostockich policjantów

W dniu 9 marca 2010 r.  Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji prokuratora i obrońców oskarżonych wydał wyrok w sprawie białostockich policjantów.

W stosunku do Jacka Michała R. zmienił opis zarzucanego mu czynu i jego kwalifikację prawnokarną, przyjmując, że przekroczył on swoje uprawnienia jako funkcjonariusz policji i naraził cudzoziemca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto Sąd Okręgowy orzekł zakaz wykonywania zawodu policjanta wobec Jacka Michała R. na okres 2 lat, natomiast wobec Dariusza P. na okres 1 roku.  W pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego został utrzymany w mocy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawa zabójstwa w Sokółce

W dniu 4 marca 2010 r.  nie odbyła się rozprawa w sprawie zabójstwa w Sokółce. Oskarżony nie został doprowadzony do sądu. Z uwagi na stan zdrowia został przewieziony przed rozprawą do szpitala, gdzie nadal przebywa.

Nowy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2010 roku godz. 9.00 s. II.

Akt oskarżenia w sprawie „Grosika”

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierującym agencją finansową „Grosik”. Prokurator zarzucił im przywłaszczenie mienia znacznej wartości w związku z prowadzeniem przez nich agencji finansowej polegającej na pośrednictwie finansowym. Według prokuratora oskarżeni przyjmowali za pomocą punktów kasowych w miastach na terenie całej kraju zlecenia przelewów pieniędzy, których nie realizowali. W sumie zostało pokrzywdzonych co najmniej 8336 osób. Efektem działalności oskarżonych była niewypłacalność zarządzanej przez nich spółki.

W stosunku do oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej.

 Termin rozprawy głównej został wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2010 roku, godz. 9.30 s. II. Sprawa została zarejestrowana pod numerem III K 212/09.