Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie spraw o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

W dniach 15-18 listopada 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie rozpatrzy 39 kandydatur na wolne stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.