Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Wyrok w sprawie napaści na tle rasistowskim

W dniu 18 marca 2010 r.  Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji oskarżonego Łukasza S. i obrońcy  oskarżonego Rafała S. wydał wyrok w sprawie napaści na tle rasistowskim.

Zaskarżony wyrok Sądu I Instancji utrzymał w mocy, uznając obie apelacje za oczywiście bezzasadne.  Zasądził od obu oskarżonych opłaty za postępowanie przed Sądem II Instancji i obciążył ich pozostałymi kosztami procesu za postępowanie odwoławcze.

Wyrokiem Sądu I Instancji Rafał S. został skazany na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat wraz z oddaniem go w tym okresie pod dozór kuratora oraz karę grzywny w wysokości 400 złotych. Łukasz S. został zaś skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat wraz z oddaniem go w tym okresie pod dozór kuratora. Orzeczono również od oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 200 złotych.

Wyrok jest prawomocny.

1 Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzie 2010 roku.

Załączniki:

Pobierz plik (knskom1.pdf)Komunikat  (rozmiar: 50 KiB)

Akt oskarżenia w sprawie katastrofy budowlanej na terenie Galerii Alfa

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Leszkowi M. - projektantowi konstrukcji budynku Merkury na terenie budowy galerii Alfa. Prokurator zarzucił mu, iż nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia i zdrowiu wielu pracujących tam osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Oskarżyciel przyjął, iż oskarżony nieprawidłowo obliczył nośność jednej ze ścian, przyjmując zawyżoną wytrzymałość muru, w wyniku czego doszło do katastrofy budowlanej. Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, zawalił się fragment ściany o długości 15 metrów i wysokości 3 kondygnacji. W wyniku przysypania gruzem zginął jeden z pracujących robotników. Inny pracownik zaś doznał poważnych obrażeń ciała. W stosunku do oskarżonego nie stosowano środków zapobiegawczych.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem III K 44/10.

Odroczenie publikacji w sprawie napaści na tle rasistowskim

Sąd Okręgowy rozpoznał sprawę w dniu 11 marca 2010 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy odroczył wydanie wyroku do dnia 18 marca 2010 roku godz. 14.00 s. I.