Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

Uprzejmie informuję , iż Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 26 - 30 stycznia 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich.

Czytaj więcej...

Przeprowadzka V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż w związku z planowaną od 12.01.2009 r. do 16.01.2009 r. przeprowadzką V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do siedziby Sądu Okręgowego, interesanci tego Wydziału przyjmowani będą od dnia 19.01.2009r. w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Sądu Okręgowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (tel. 085 7459 363).

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie - medycyna pracy

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 13 listopada 2008 r.

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku poszukuje jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Sądu, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

dla osób, które odbyły aplikacje referendarską oraz

osób uprawnionych na podstawie art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.

– Prawo o ustroju sądów powszechnych

Czytaj więcej...