Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/18

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej kompleksowej ochrony obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym terenem.

Termin składania ofert:

  • 2018-11-30 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-11-30 godz. 12:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej kompleksowej ochrony obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym terenem, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
  2. Szczegółowe warunki dotyczące opisu i wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, a także w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

Termin wykonania:

  • Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zawarcie umowy