Aktualne oferty pracy

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K.1012.46.2023

W dniu 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.46.2023 (2,5 etatu - planowane jest zatrudnienie 2 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoby w wymiarze 0,5 etatu).

Czytaj więcej...

Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K.102.12.2023

W dniu 14 listopada 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.12.2023.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 6 listopada 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku - Nr Ku.1301.2.2023 (2 stanowiska).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K.1012.41.2023

W dniu 12 października 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.41.2023 (1,5 etatu - planowane jest zatrudnienie 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoby w wymiarze 0,5 etatu).

Czytaj więcej...