Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/18

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-12-20 godz. 12:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksową obsługę prawną na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 2 stycznia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zmiana treści Zapytania ofertowego

Wynik postępowania