Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/18

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-09-25 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-09-25 godz. 12:15

Opis postępowania:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla:

- pomieszczenia technicznego nr A115 w ilości 1 kpl.

- pomieszczenia technicznego nr A0005a w ilości 2 kpl.

- pomieszczenia technicznego nr A205 w ilości 2 kpl.

- pomieszczenia technicznego nr B0007a w ilości 2 kpl.

- pomieszczenia technicznego nr C0012 w ilości 2 kpl

              Sądu Rejonowego w Białymstoku.

         2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ (Opis
             przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ (Schematy, rysunki, zdjęcia).
 

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.