Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/18

Przedmiot postępowania:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-08-17 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-08-17 godz. 12:15

Opis postępowania:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Część 1 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego nr A115
                       Sądu Rejonowego w Białymstoku w ilości 1 kpl.

2) Część 2 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego
                       nr A0005a Sądu Rejonowego w Białymstoku w ilości 2 kpl.

3) Część 3 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego nr A205
                       Sądu Rejonowego w Białymstoku w ilości 2 kpl.

4) Część 4 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego
                       nr B0007a Sądu Rejonowego w Białymstoku w ilości 2 kpl.

5) Część 5 - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla pomieszczenia technicznego
                       nr C0012 Sądu Rejonowego w Białymstoku w ilości 2 kpl.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 1b (Schematy, rysunki, zdjęcia).

Termin wykonania:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.