Kompleksowa obsługa prawna w zakresie gospodarki finansowej i działaności inwestycyjnej Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/17

Przedmiot postępowania:

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2017-12-20 godz. 15:30

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Opis postępowania:

Postepowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania:

Zamówienie należy realizować w terminie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania