Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K.102.8.2023

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.8.2023 w dniu 24 lipca 2023 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 28 lipca 2023 r. (piątek) - początek godz. 10.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 5 lipca 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.8.2023.

Termin na złożenie dokumentów: 19 lipca 2023 r. (środa).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 5 lipca 2023 r

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.8.2023 - w dniu 28 lipca 2023 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dyrektor przedstawił informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).