Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego SO

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Białymstoku.