Zarządzenie Nr A-0220-97/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 12 października 2020 roku