Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Egzamin referendarski

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2 października 2009 r. DNAP-I-1413-9/09/W uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się w dniach 17 listopada 2009 r. (egzamin pisemny) oraz 14 - 19 grudnia 2009 r. (egzamin ustny).

Załączniki:

Dzierżawa bufetu znajdującego się w budynku Sądu

Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dzierżawę bufetu znajdującego się w budynku tut. Sądu przy ul. M. C. Skłodowskiej 1 wraz z zapleczem technicznym o łącznej powierzchni 85,2m2.

Centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję, że Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 26 czerwca 2009 r. OSW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich (część II).

Czytaj więcej...

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. nr 191, poz. 1957) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem. Nieodpłatne przekazania lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Pisemny wniosek powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 i 5 cytowanego we wstępie Rozporządzenia. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 26 marca 2009 roku w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok, pokój 68.

Czytaj więcej...