Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofuncyjnych

Nr postępowania: ZP-361-1/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Czytaj więcej...

Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/16/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2016-12-05 godz. 10:00
  • 2016-12-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2016-12-05 godz. 10:15
  • 2016-12-06 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/16/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Czytaj więcej...