Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/15/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2015-11-12 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2015-11-12 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Sadu Rejonowego w Sokółce

Nr postępowania: ZP-361-5/15/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Sądu Rejonowego w Sokółce.

Termin składania ofert:

  • 2015-07-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2015-07-17 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Wykonanie robót budowlanych

Nr postępowania: ZP-361-4/15/OI

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na: montażu drzwi technicznych do kontroli instalacji sanitarnych i elektrycznych przebiegających w przestrzeni przy szybie windowym segmentu, przesunięciu ściany działowej w pomieszczeniu po byłej stacji transformatorowej celem montażu  2 okien w pomieszczeniu (ściana zewnętrzna) na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Czytaj więcej...