Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-7/14/G

Przedmiot postępowania:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 101 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach Umowy ramowej Nr 1/ZP-UR/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej.

Termin składania ofert:

  • 2014-12-04 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-12-04 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/14/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:15

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/14/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:15

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:30

Czytaj więcej...