Sprawozdania statystyczne

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11. 1., pkt 9) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., Poz. 2316) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rok 2018

I półrocze 2018 roku

Rok 2017

I półrocze 2017 roku

Rok 2016

I półrocze 2016 roku

Rok 2015

I półrocze 2015 roku