Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/19

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych: 1) w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 2) w pomieszczeniach przy ul. Gen J. Bema 11, 3) na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z utrzymaniem terenów zielonych i odśnieżaniem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin wykonania:

  • Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2019 r.