Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-2/18

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofunkcyjnych

Opis postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Termin wykonania:

  • 12 miesięcy od daty podpisania umowy