Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/14/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:15

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/14/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:15

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:30

Czytaj więcej...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/14/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:15

Czytaj więcej...