Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim - Nr Ku.110.1.2024

W dniu 19 czerwca 2024 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich - Nr Ku.110.1.2024 (2 etaty).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 3 lipca 2024 r. (środa).
Zgłoszenia złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do konkursu oraz termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich   – Nr Ku.110.1.2024 ustaliła listę osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 16 lipca 2024 r. (wtorek), początek godz. 10:00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101, I piętro, część C budynku Sądu).