Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 6 listopada 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku - Nr Ku.1301.2.2023 (2 stanowiska).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 30 listopada 2023 r. (czwartek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku – Nr Ku.1301.2.2023 przeprowadziła pierwszy etap konkursu oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 18 stycznia 2024 r. (czwartek), początek godz. 10:00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107, I piętro, część C budynku Sądu).

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku została załączona poniżej

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku – Nr Ku.1301.2.2023 przeprowadziła drugi etap konkursu oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 15 lutego 2024 r. (czwartek), początek godz. 8:00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101, I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 15 lutego 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku – Nr Ku.1301.2.2023 przeprowadziła trzeci etap konkursu i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 16 lutego 2024 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).