Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K.102.9.2023

W dniu 5 września 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.9.2023.

Termin na złożenie dokumentów: 20 września 2023 r. (środa).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 5 września 2023 r.".

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.9.2023 w dniu 25 września 2023 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 2 października 2023 r. (poniedziałek) - początek godz. 8.30 (wg ustalonego harmonogramu).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.9.2023 - w dniu 2 października 2023 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).