Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K.102.9.2023

W dniu 5 września 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.9.2023.

Termin na złożenie dokumentów: 20 września 2023 r. (środa).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 5 września 2023 r.".