Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-15/22

W dniu 17 listopada 2022 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-15/22.


Termin na złożenie dokumentów: 2 grudnia 2022 r. (piątek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 17 listopada 2022 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-15/22 w dniu 14 grudnia 2022 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 20 grudnia 2022 r. (wtorek) - początek godz. 8.30 (według ustalonego harmonogramu).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-15/22  - w dniu 20 grudnia 2022 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor w dniu 20 grudnia 2022 r.  przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).