Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-15/22

W dniu 17 listopada 2022 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-15/22.


Termin na złożenie dokumentów: 2 grudnia 2022 r. (piątek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 17 listopada 2022 r.