Nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-12/22

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-12/22.

Termin na złożenie dokumentów: 31 sierpnia 2022 r.
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 17 sierpnia 2022 r.".

Jednocześnie proszę o dołączenie do powyższej informacji ogłoszenia z dnia 17 sierpnia 2022 r. oraz 4 formularzy (w zał.).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-12/22 w dniu 7 września 2022 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 16 września 2022 r. (piątek) - początek godz. 8.00 (według ustalonego harmonogramu).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-12/22  - w dniu 16 września 2022 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor w dniu 19 września 2022 r.  przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).