Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego)

https://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy.html