Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku - docelowo na stanowisko specjalisty ds kontroli w Oddziale Kontroli K-110-3/22

https://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy.html