Ogłoszenie o naborze na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku K-184-1-22

https://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy.html