Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-18/21

W dniu 13 września 2021 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/21.

Termin na złożenie dokumentów: 24 września 2021 r. (piątek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego o złożeniu ich w terminie będzie decydować data wpływu do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 13 września 2021 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/21 w dniu 28 września 2021 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj., selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru, zawierające jego szczegółowy harmonogram, załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 7 października 2021 r. (czwartek) - początek godz. 8.00 (szczegółowy harmonogram w zawiadomieniu z dnia 30 września 2021 r.).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/21  - w dniu 7 października 2021 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor w dniu 8 października 2021 r.  przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).