Ogłoszenie o konkursie K.110-5/20

https://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy/1483-ogloszenie-o-konkursie-k-110-5-20.html