Wyrok w sprawie wypadku w trakcie budowy Galerii Alfa w Białymstoku

Sprawa dotyczyła katastrofy budowlanej w Galerii Alfa w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w trakcie budowy tego obiektu w dniu 11.03.2008r. Na skutek tego wydarzenia doszło do zawalenia się fragmentu ściany o długości 15 metrów i stropów na wysokości trzech kondygnacji. Wskutek tego wydarzenia jedna osoba zginęła, zaś druga osoba doznała dość poważnych obrażeń ciała.

Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpoznawał sprawę po raz kolejny, po uprzednim uchyleniu wyroku do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

W dniu 7 listopada 2017r. zapadł wyrok skazujący. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał winę oskarżonego Andrzeja M. , przyjmując, iż jako projektant konstrukcji budynku, działając nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci zawalenia budowli, nieprawidłowo obliczył nośność ściany południowej części budynku w opracowanym projekcie konstrukcji do projektu budowlanego i przyjął zawyżoną wytrzymałość muru na ściskanie, co przy istniejącym stanie technicznym zabytkowego muru nie zapewniało nośności konstrukcji budynku, doprowadzając do katastrofy budowlanej, czego następstwem była śmierć człowieka i spowodowanie obrażeń drugiej osoby.

Za ten czyn oskarżony został skazany na karę grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, przy przyjęciu wysokości jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają możliwość złożenia apelacji.