Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Nr A-0220-2/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2017 r. ustalone zostały dni wolne od pracy:

  • 2 maja 2017 r. z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 maja 2017 r.,
  • 10 listopada 2017 r. za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)

W dniu 13 maja 2017 r. ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.