Zmarł Pan Sędzia Bolesław Reszka

Uprzejmie informujemy, że w zmarł Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Bolesław Reszka.

Podczas wieloletniej służby Pan Sędzia orzekał w sądach okręgu białostockiego. Początkowo tj. od dnia 13 października 1962 r. do 31 lipca 1978 r. w Sądzie Powiatowym w Białymstoku, następnie w okresie od 1 sierpnia 1978 r. do 30 czerwca 1985 r. w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.  W tutejszym Sądzie pracował od 1 lipca 1985 r., przy czym od 1 lipca 1985r. do 30 czerwca 2002r.  pełnił funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 grudnia 2003 r. Pan Sędzia przeszedł w stan spoczynku.

Pracownicy Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazują wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Pana Sędziego.