Kasa i Biuro Podawcze nieczynne w dniu 30 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-0220-66/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2016 r. – w związku z koniecznością zagwarantowania bieżącego wprowadzania danych do systemów elektronicznych wykorzystywanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, koniecznością zamknięcia baz informatycznych oraz wykonania wszystkich czynności administracyjnych związanych z zakończeniem roku, w tym inwentaryzacji kasy sądowej, w dniu 30 grudnia 2016 roku Kasa i Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Białymstoku będą nieczynne.

Wpłat można dokonywać w bankach lub w urzędach pocztowych na niżej podane numery kont bankowych:

  • 50 1010 1049 0017 2022 3100 0000 – opłaty do pozwu, koszty, grzywny, zapytanie o niekaralność do Krajowego Rejestru Karnego
  • 87 1010 1049 0017 2013 9800 0000 – zaliczki na biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów
  • 43 1130 1017 0021 1001 6990 0004 – poręczenia i zabezpieczenia majątkowe w sprawach karnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym