Informacja o wyroku w sprawie oskarżonych o zabójstwo młodej kobiety w Sokółce

W dniu 5 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie o sygn. akt III K 92/15 dot. trzech mężczyzn (M. P., A. K. oraz P. N.) oskarżonych o czyn z art.148 § 2 pkt 2 k.k. w zb. z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zb. z art. 280 § 2 k.k. Trzej młodzi mężczyźni stanęli pod zarzutem popełnienia zbrodni zabójstwa kwalifikowanego związanego z jednoczesnym zgwałceniem oraz rozbojem tj. o to, że w dniu 21 stycznia 2009 roku w mieszkaniu w Sokółce, działając wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia A. M., po uprzednim użyciu wobec niej przemocy w postaci bicia i kopania po głowie i całym ciele oraz przytrzymywania za ręce i nogi oraz używając noża i widelca doprowadzili ją do obcowania płciowego (…), a następnie zadali jej nożem co najmniej 25 ciosów (…), co doprowadziło do zgonu pokrzywdzonej, po czym w celu przywłaszczenia zabrali laptop i pierścionek.

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał trzech oskarżonych za winnych i skazał ich za kwalifikowane zabójstwo związane z jednoczesnym zgwałceniem pokrzywdzonej na kary: 12 lat, 15 lat i 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto w ramach zarzucanego pierwotnie czynu Sąd uznał dwóch oskarżonych (P. N i A. K.) za winnych popełnienia kradzieży przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu (w tym laptopa oraz pierścionka) i skazał tych oskarżonych za ten czyn na kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec tych dwóch oskarżonych kary łączne w wymiarze odpowiednio 25 lat i 15 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonych solidarnie obowiązki zadośćuczynienia oraz naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych.

Wobec oskarżonego skazanego tym wyrokiem na karę 15 lat pozbawienia wolności Sąd wyznaczył surowsze ograniczenie do skorzystania przez niego z możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary tj. po upływie 12 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.