Informacje prasowe od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

W okresie od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 113/20 (połączono do wspólnego rozpoznania za sprawą III K 127/20) – sprawa oskarżonego Tomasza P. i 45 innych oskarżonych

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Oskarżonym postawiono zarzuty działania w trzech zorganizowanych grupach mających na celu popełnianie przestępstwa. Postawiono im zarzuty dot. organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych, propagowania ustroju faszystowskiego oraz czerpania korzyści z prostytucji, ponadto postawiono im zarzuty dokonania innych przestępstw np. bezprawnego pozbawienia wolności - art. 258 § 3 kk, art. 158 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne

Termin rozprawy: 11 czerwca 2024 roku, godz. 10:30, sala II (kolejny termin)

 

III K 125/23 – sprawa Abdurashida M. oskarżonego o to, że :

Czyn I

w dniu 5 maja 2023 roku na drodze wojewódzkiej nr 685, relacji Hajnówka-Zabłudów, przed miejscowością Soce, nieumyślnie spowodowali katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób w ten sposób, że kierując samochodem osobowym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym co skutkowało wpadnięciem pojazdu do rowu i dachowaniem, w wyniku czego dwóch pasażerów poniosło śmierć, zaś pozostali pasażerowie doznali różnego rodzaju obrażeń ciała

art. 173 § 4 kk w zw. z art. 173 § 2 kk w w. z art. 173 § 1 kk

Czyn II

w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu w rejonie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami ułatwił innym osobom popełnienie przestępstwa organizowania wbrew przepisom ustawy przekroczenia granicy z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Afganistanu

art. 18 § 3 kk w zw. z art. 264 § 3 kk

Nurbeka B. oskarżonego o to, że w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zorganizował nielegalne przekroczenie granicy państwowej z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Afganistanu

art. 264 § 3 kk

Boburjona U. oskarżonego o to, że w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu w rejonie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwił innym osobom popełnienie przestępstwa organizowania wbrew przepisom ustawy przekroczenia granicy z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej a następnie udostępnił ten pojazd innej osobie celem przewozu obywateli Afganistanu z granicy w głąb terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

art. 18 § 3 kk w zw. z art. 264 § 3 kk

Termin rozprawy: 13 czerwca 2024 roku, godz. 10:00 sala II (kolejny termin)