Informacje prasowe od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r.

W okresie od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

 

III K 14/24 - sprawa Szymona. B. oskarżonego o to, że:

Czyn I

W okresie od bliżej nieustalonego dnia maja 2023 roku do dnia 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. znęcał się psychicznie nad pokrzywdzoną w ten sposób, że wszczynał awantury w trakcie których wyzywał ją słowami wulgarnymi, ośmieszał, krytykował, poniżał, tj. czynu z art. 207 § 1 kk

Czyn II

W dniu 7 lipca 2023 roku w miejscowości N., gm. M. spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonych oraz dokonał zniszczenia mienia w ten sposób, że wszczął awanturę bez powodu podczas której zadawał pokrzywdzonym uderzenia, kopał oraz wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec innych pokrzywdzonych, a następnie próbował podpalić dom, w którym znajdowały się osoby pokrzywdzone, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonych, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 157 b§ 2 kk w zb. z art. 288 § 1 kk

Termin rozprawy: 3 czerwca 2024 roku, godz. 10:00, sala III (kolejny termin)

 

III K 129/23 - sprawa Kacpra Andrzeja J. oskarżonego o to, że w dniu 22 września 2023 roku w B. działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadał mu co najmniej 17 uderzeń nożem, jednak celu nie osiągnął z uwagi na niezwłocznie udzieloną pokrzywdzonemu pomoc medyczną – art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt. 2 kk

Termin rozprawy: 6 czerwca 2024 r., godz. 10.00, sala II (kolejny termin)