Informacje prasowe od 13 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.

W okresie od 13.05.2024 r. do 24.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 26/24 – sprawa Radosława B. oskarżonego o to, że:
w dniu 8 września 2023 roku na terenie obiektu leśnego w miejscowości H. spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu P. G. w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w ten sposób, że uderzył pokrzywdzonego pięścią twarz, co spowodowało przewrócenie się pokrzywdzonego i uderzenie głową i plecami w twarde podłoże, w wyniku czego doznał on obrażeń następstwem których była śmierć pokrzywdzonego – art. 156 § 3 kk
Termin rozprawy: 15 maja 2024 roku, godz. 9:30, sala II (pierwszy termin)


III K 125/23 – sprawa:

Abdurashida M. oskarżonego o to, że :
Czyn I
w dniu 5 maja 2023 roku na drodze wojewódzkiej nr 685, relacji Hajnówka-Zabłudów, przed miejscowością Soce, nieumyślnie spowodowali katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób w ten sposób, że kierując samochodem osobowym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym co skutkowało wpadnięciem pojazdu do rowu i dachowaniem, w wyniku czego dwóch pasażerów poniosło śmierć, zaś pozostali pasażerowie doznali różnego rodzaju obrażeń ciała
art. 173 § 4 kk w zw. z art. 173 § 2 kk w w. z art. 173 § 1 kk
Czyn II
w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu w rejonie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami ułatwił innym osobom popełnienie przestępstwa organizowania wbrew przepisom ustawy przekroczenia granicy z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Afganistanu
art. 18 § 3 kk w zw. z art. 264 § 3 kk

Nurbeka B. oskarżonego o to, że w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zorganizował nielegalne przekroczenie granicy państwowej z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Afganistanu
art. 264 § 3 kk

Boburjona U. oskarżonego o to, że w dniu 5 maja 2023 roku w nieustalonym miejscu w rejonie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwił innym osobom popełnienie przestępstwa organizowania wbrew przepisom ustawy przekroczenia granicy z Republiki Białoruś do Rzeczypospolitej Polskiej a następnie udostępnił ten pojazd innej osobie celem przewozu obywateli Afganistanu z granicy w głąb terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
art. 18 § 3 kk w zw. z art. 264 § 3 kk

Termin rozprawy: 21 maja 2024 roku, godz. 10:00 sala II (kolejny termin)
Rozprawa wyznaczona na 16.05.2024 roku została odwołana.