Informacje prasowe 05-09.02.2024 r.

W okresie od 05.02.2024 r. do 09.02.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 128/23 – sprawa Krzysztofa L. oskarżonego o to, że w dniu 16 lipca 2000 roku w miejscowości S. działając w wykonaniu bezpośredniego zamiaru zaspokojenia potrzeby seksualnej i pozbawienia życia pokrzywdzonej na tle seksualnym, działając ze szczególnym okrucieństwem dokonał zabójstwa pokrzywdzonej – art. 148 § 1 kk (w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 23.04.2009 r. do 21.03.2011 r.) przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk

Termin rozprawy: 7 lutego 2024 roku, godz. 10:00, sala XIII (pierwszy termin)

III K 117/23 – sprawa Bazyla M. oskarżonego o to, że w dniu 19 marca 2023 r. w miejscowości W., gm. Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskiego, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, dokonał zabójstwa pokrzywdzonego - art. 148§1 k.k. w zw. z art. 31§2 k.k.

Termin rozprawy: 8 lutego 2024 roku, godz. 09:30, sala III (kolejny termin)