Informacje prasowe 29.01.2024 r. - 02.02.2024 r.

W okresie od 29.01.2024 r. do 02.02.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 128/23 – sprawa Krzysztofa L. oskarżonego o to, że w dniu 16 lipca 2000 roku w miejscowości S. działając w wykonaniu bezpośredniego zamiaru zaspokojenia potrzeby seksualnej i pozbawienia życia pokrzywdzonej na tle seksualnym, działając ze szczególnym okrucieństwem dokonał zabójstwa pokrzywdzonej – art. 148 § 1 kk (w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 23.04.2009 r. do 21.03.2011 r.) przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk

Termin rozprawy: 29 stycznia 2024 roku, godz. 10:00, sala XIII (pierwszy termin)

III K 14/23 – sprawa Kamila K. oskarżonego o to, że w bliżej nieustalonym okresie, nie później niż od 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami zorganizował i zrealizował wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających - art. 55 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w Madrycie, w bliżej nieustalonym okresie, nie później niż od 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku, w celu użycia za autentyczny, podrobił dokument w postaci międzynarodowego samochodowego listu przewozowego - art. 270§1 kk

Termin rozprawy: 30 stycznia 2024 roku, godz. 09:30, sala II (kolejny termin)