Informacje prasowe 04-08.12.2023 r.

W okresie od 4 grudnia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 142/22 sprawa Sergeya V. i Arseniego T. oskarżonych o to, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na realizacji zadań na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego - z art. 130 § 1 kk

Termin: 04.12.2023r. godz. 14.30, sala III (publikacja wyroku)