Informacje prasowe 27.11.2023 r. -01.12.2023 r.

W okresie od 27.11.2023 r. do 01.12.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 33/23 - sprawa Walentego S. oskarżonego o to, że:

w dniu 25 września 2021 roku w O. w domu przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonej dokonał uszkodzenia jej ciała, które skutkowało zgonem pokrzywdzonej, przy czym w czasie dokonywania czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność kierowania swoim postępowaniem, tj. czynu z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

Termin rozprawy: 30 listopada 2023 roku, godz. 14:00, sala XIII (publikacja wyroku).