Informacje prasowe 20.11.2023 r. - 24.11.2023 r.

W okresie od 20 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 142/22 sprawa Sergeya V. i Arseniego T. oskarżonych o to, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na realizacji zadań na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego - z art. 130 § 1 kk

Termin rozprawy: 20.11.2023 r. godz. 10.30, sala XIII (kolejny termin)

III K 113/20 (połączono do wspólnego rozpoznania za sprawą III K 127/20) – sprawa oskarżonego Tomasza P. i 45 innych oskarżonych

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Oskarżonym postawiono zarzuty działania w trzech zorganizowanych grupach mających na celu popełnianie przestępstwa. Postawiono im zarzuty dot. organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych, propagowania ustroju faszystowskiego oraz czerpania korzyści z prostytucji, ponadto postawiono im zarzuty dokonania innych przestępstw np. bezprawnego pozbawienia wolności - art. 258 § 3 kk, art. 158 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 256 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne

Termin rozprawy: 23 listopada 2023 roku, godz. 09:30, sala XIII (kolejny termin)

III K 14/23 – sprawa Kamila K. oskarżonego o to, że w bliżej nieustalonym okresie, nie później niż od 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami zorganizował i zrealizował wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających - art. 55 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

oraz w Madrycie, w bliżej nieustalonym okresie, nie później niż od 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku, w celu użycia za autentyczny, podrobił dokument w postaci międzynarodowego samochodowego listu przewozowego - art. 270§1 kk

Termin rozprawy: 23 listopada 2023 roku, godz. 09:30, sala III (kolejny termin)