Informacje prasowe 13.11.2023 r. - 17.11.2023 r.

W okresie od 13.11.2023 r. do 17.11.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

 

III K 139/21 – sprawa Jerzego B. i 17 innych oskarżonych

Sprawa dotyczy funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej Oddziału Celnego w P., którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych umożliwiali wwóz różnych towarów z Białorusi na terytorium Polski w zamian za korzyści majątkowe.

Termin rozprawy: 15 listopada 2023 r., godz. 9.45, sala XIII (kolejny termin)

 

III K 68/23 – sprawa Mariusza D. oskarżonego o to, że:

w dniu 23 maja 1992 roku w B. zabił pokrzywdzonego w ten sposób, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia, w trakcie kłótni i szarpaniny, uderzył pokrzywdzonego nożem w brzuch powodując ranę kłutą brzucha, co doprowadziło do zgonu, tj. czynu z z art. 148 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk w zw. z art. 4 § kk

Termin: 16 listopada 2023 r., godz. 14.15, sala XIII (publikacja wyroku)

 

III K 33/23 - sprawa Walentego S. oskarżonego o to, że:

w dniu 25 września 2021 roku w O. w domu przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonej dokonał uszkodzenia jej ciała, które skutkowało zgonem pokrzywdzonej, przy czym w czasie dokonywania czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność kierowania swoim postępowaniem, tj. czynu z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk

Termin rozprawy: 17 listopada 2023 roku, godz. 9:30, sala XIII (kolejny termin)