Informacje prasowe 11.09.2023 r.-15.09.2023 r.

W okresie od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku będą rozpoznawane następujące sprawy mogące pozostawać w zainteresowaniu mediów:

III K 142/22 sprawa Sergeya V. i Arseniego T. oskarżonych o to, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na realizacji zadań na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego - z art. 130 § 1 kk

Termin rozprawy: 13.09.2023r. godz. 9.30, sala nr III (kolejny termin)

III K 139/21 – sprawa Jerzego B. i 17 innych oskarżonych

Sprawa dotyczy funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej Oddziału Celnego w P., którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych umożliwiali wwóz różnych towarów z Białorusi na terytorium Polski w zamian za korzyści majątkowe.

Termin rozprawy: 14.09.2023 r., godz. 9.30, sala nr XIII (kolejny termin)