Informacja o dniu wolnym w dniu 17 czerwca

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-55/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku

 dzień 17 czerwca 2022 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 11 czerwca 2022 roku (sobota).
Jednocześnie ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 11 czerwca 2022 roku (sobota) od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów od 8.00 do 15.00.